Boris Mallo

Grafický dizajnér
Som freelancer s kreatívnou dušou a chuťou napredovať. Okrem dobrej šálky kávy aj grafický dizajn sa stal súčasťou mojej dennej rutiny.

Grafickému dizajnu sa profesionálne venujem 7 rokov. Vytváram grafiku, ktorá je moderná, atraktívna a samozrejme na mieru pre každého klienta. Zakladám si na individuálnom a flexibilnom prístupe.

Od loga, firemnej identity, propagačných materiálov, online a offline kampane …až po web dizajn.

Copyright © Boris Mallo